הכתובת היא רבן גמליאל 28 זה בשוק הכרמל
אנחנו שולחים בתל אביב, רמת גן וגבעתיים