01.02.2023

בתאריך 1-2 נחליףאת סיסמת לקוח מזדמן אתר,כמו כן-מי שמשתמש במשתמש זה בשיגרה-מתבקש לייצור קשר לקבלת סיסמה חדשה