20.11.2022

שינוי בימי נחיתות הפרחי יבוא: יום הנחיתה של הפרחים משתנה כעת לימי ראשון,ההספקה שלהם תתבצע בימי שני וההזמנות של פרחי היבוא יש להעביר עד יום שני של שבוע לפני הנחיתה תודה ושבוע טוב